Đức Thánh Cha Phanxicô với COP26: 'Giờ đây đã đến lúc cần phải hành động khẩn trương, can đảm và có trách nhiệm'

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét

Hình ảnh các hoạt động